ลูกแก้ววิเศษในเรื่อง Dragonball มีกี่ลูก

 • 1
  51.75% (74 votes)
  6ลูก
 • 2
  20.98% (30 votes)
  7 ลูก
 • 3
  13.99% (20 votes)
  9 ลูก
 • 4
  13.29% (19 votes)
  8 ลูก

Leave comment

There's no comments yet, why not be the first?